Eenvoudig uw belastingaangifte herzien

7 september 2012 | Door redactie

U kunt straks makkelijker uw ingediende aangifte inkomstenbelasting of successiewet herzien. Dit hoeft u dan niet meer schriftelijk te doen, maar een druk op de knop moet voldoende zijn. Daarnaast krijgt u voor het doorgeven van deze herziening ook nog 18 maanden de tijd. Dit staat allemaal in een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën.

Deze procedure voor het herzien van de door u ingevulde aangifte is bedoeld voor wijzigingen waar u na de indiening van uw aangifte nog achterkomt. U bent bijvoorbeeld vergeten een aftrekpost op te nemen. Na het indienen van uw aangifte heeft u nog 18 maanden om een wijziging door te geven. Het is de bedoeling dat u deze wijzigingen straks digitaal kunt doorgeven. Daarnaast zal op termijn de voorlopige aanslag verdwijnen en krijgt u alleen nog een definitieve aanslag.
Na indiening van uw aangifte zal de inspecteur u in principe binnen drie maanden duidelijkheid geven. U ontvangt dan een definitieve aanslag van de fiscus. Mocht het verwerken en controleren van uw aangifte meer tijd vergen dan krijgt u daarover bericht van de inspecteur. De Belastingdienst heeft dus gedurende 15 maanden na het indienen van de aangifte de tijd om een aanslag op te leggen.

Twee jaar na herzieningstermijn

In het wetsvoorstel is ook een wijziging van de navorderingstermijn opgenomen. Deze termijn is op dit moment vijf jaar, maar zal beperkt worden tot twee jaar na afloop van de hierboven genoemde herzieningstermijn van 18 maanden. Een uitzondering geldt echter als er sprake is van kwade trouw, waarbij geen nieuw feit nodig is. In dat geval is de navorderingstermijn 12 jaar na afloop van de herzieningstermijn.
De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel voor consultatie aangeboden. U kunt gedurende de komende zes weken uw mening geven over het nieuwe wetsvoorstel.