Het verschil: gewone giften en periodieke giften

In de aangifte inkomstenbelasting (IB) kan een bedrag aan giften worden afgetrokken. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag, maar ook een maximum. Dit is echter niet zo voor periodieke giften. Wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee giften?

5 maart 2019 | Door redactie

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

Voor deze gift geldt een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum bedraagt 10% van het drempelinkomen.

Giften aan een culturele ANBI

Giften die gedaan zijn aan een culturele ANBI’s  komen in aanmerking voor een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte dan 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (verhoging maximaal € 1.250). Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (maximaal aftrekbare bedrag € 2.500). 

Wanneer spreken we van een periodieke gift?

Er is sprake van een periodieke gift als:

  • deze bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
  • de bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar zijn overgemaakt aan dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift uiterlijk stopt bij overlijden van belastingplichtige of het overlijden van een ander.

Voorwaarden periodieke gift

Een belastingplichtige mag een periodieke gift echter pas aftrekken in zijn aangifte IB  als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Hij doet de periodieke gift aan een ANBI, een culturele ANBI of vereniging die geen (culturele) ANBI is (onder voorwaarden).
  • Hij heeft de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst (tool).
  • De (culturele) ANBI of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

GIFTEN: aftrekbaar onder voorwaarden, er geldt een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen en een maximum van 10% van het drempelinkomen.

PERIODIEKE GIFTEN: aftrekbaar onder voorwaarden, er gelden geen drempelbedragen en maxima.