Kosten werkruimte in verhuurd pand aftrekbaar

23 januari 2013 | Door redactie

Als u uw pand ter beschikking stelt aan uw bv en van daaruit de werkruimte verhuurt aan de bv, mag u volgens de rechtbank in Leeuwarden de huurinkomsten in uw aangifte inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden aanmerken. Daardoor mag u ook gemaakte kosten en afschrijving aftrekken.

In de zaak ging het om een dga die een bv had waarin hij alle aandelen hield en een bv had waarin hij een aanmerkelijk belang had. De dga zette zijn woning te koop in 2005 en sloot daarop een huurovereenkomst met de bv waarin hij een aanmerkelijk belang had voor vijf jaar. In zijn aangifte inkomstenbelasting nam hij de huurinkomsten op als resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens de inspecteur was er echter sprake van het ter beschikking stellen van de woning als werkruimte aan de dga en moest de dga de huurinkomsten daarom als loon aanmerken. Daardoor was het niet mogelijk om de kosten en de afschrijving van de woning af te trekken. 

Bv stelde werkruimte beschikbaar aan dga

De dga was het hier niet mee eens en de rechtbank zag het ook anders. Er zou geen sprake zijn van het ter beschikking stellen van een werkruimte aan de dga. Met de verhuur aan de bv stond het pand namelijk ter beschikking aan de bv. De bv stelde het vervolgens weer ter beschikking stelde aan de dga als werkruimte in zijn hoedanigheid als werknemer en dat veranderde niets aan de zaak.
Rechtbank Leeuwarden, 20 december 2012, LJN: BY8469