Lening niet onzakelijk door soepele voorwaarden

19 januari 2012 | Door redactie

U kunt als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld uitlenen aan uw bv. Deze lening valt onder de terbeschikkingstelling in box 1. Lukt het de bv niet om de lening af te lossen dan kunt u de lening afwaarderen. Voorwaarde is dan wel dat het moet gaan om een zakelijke lening. Recent heeft de Hoge Raad aangegeven dat soepele voorwaarden zoals het niet stellen van formele zekerheden, ontbreken van een aflossingsschema en het niet bijschrijven van rente de zakelijkheid van een lening niet in de weg staat.

In deze zaak ging het om een dga en zijn partner die op 31 december 2005 een vordering hadden op de bv van in totaal € 348.866. Deze lening was aangegaan onder soepele voorwaarden want er was een lage rente overeengekomen, er waren geen formele zekerheden bedongen en ook geen aflossingsschema overeengekomen. Eind 2005 bedroeg de waarde van de activa van de bv nog slechts € 200.000. De dga en zijn partner hadden in hun aangiften de lening dan ook deels afgewaardeerd en een negatief resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen. De inspecteur ging niet akkoord met deze afwaardering, omdat er volgens hem sprake was van een lening met een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou nemen. Afwaardering was niet mogelijk volgens de inspecteur, omdat het hier ging om een onzakelijke lening. 

Afwaardering wel toegestaan

Hof Den Bosch oordeelde echter anders. De dga kon namelijk aantonen dat er op het moment van het aangaan van de lening genoeg zekerheid was dat de bv de lening zou kunnen aflossen en dat de bv zich na een reorganisatie zou herstellen. De afwaardering van de lening was daardoor wel een aftrekbaar verlies. De staatssecretaris was het niet eens met de uitspraak en wilde daarom dat de Hoge Raad zich erover zou buigen. De Hoge Raad was het met het hof eens, maar benadrukte wel dat als de overeengekomen rente niet zakelijk is, er voor de fiscale winstberekening wel van een zakelijk percentage moet worden uitgegaan. Daarnaast stelde de Hoge Raad dat soepele voorwaarden niet automatisch hoeven te betekenen dat sprake is van een onzakelijke lening.
Hoge Raad, 13 januari 2012, LJN: BP8068