Monumentenaftrek toch niet afgeschaft

15 november 2016 | Door redactie

De op Prinsjesdag aangekondigde afschaffing van de fiscale aftrek onderhoud aan monumenten gaat vooralsnog niet door. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit besloten na kritiek van de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde de aftrekpost voor monumentenpanden (tool) na 2017 vervangen door een subsidieregeling omdat de huidige regeling te complex zou zijn. Onlangs stuurde de staatssecretaris van Financiën zelfs een uitvoerige uitwerking van de plannen naar de Tweede Kamer. De Kamer had echter veel kritiek op de plannen. Verschillende fracties waren bang dat noodzakelijk onderhoud aan monumenten in het gedrang zou komen. Ook vonden ze de plannen niet voldoende uitgewerkt. De minister heeft de Tweede Kamer laten weten (pdf) meer tijd uit te trekken voor de uitwerking van de plannen.

Scholingsaftrek wel op de schop

Bussemaker is nog steeds van plan om de aftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen per 2018, zoals aangekondigd op Prinsjesdag. Ook dit plan kon op kritiek rekenen van de Kamer, maar de minister heeft beloofd dat ze de plannen voor het invoeren van de scholingsvouchers verder uit werkt. Het kabinet wil ook van deze aftrekpost af omdat ze complex in de uitvoering is.