Ook kostenvergoeding bij een compromis

23 november 2012 | Door redactie

Sluit u een compromis met de Belastingdienst dan heeft u mogelijk toch recht op een kostenvergoeding. Recent heeft de Hoge Raad namelijk aangegeven dat het sluiten van een compromis niet hoeft in te houden dat u uw eigen proceskosten moet betalen.

Krijgt u bij een discussie met de Belastingdienst uiteindelijk gelijk van de rechter dan kunt u mogelijk een proceskostenvergoeding krijgen. U moet daar dan wel om verzoeken in het bezwaar- en beroepschrift. In deze zaak ging het om een schapenhouder die een bedrijfswoning tot zijn ondernemingsvermogen rekende. Het ging niet zo goed met het bedrijf en de inspecteur vond dat het bedrijf op 1 januari 2004 gestaakt was. Er ontstond echter wat discussie over de waarde van de woning voor de bepaling van de stakingswinst. De man schakelde een taxateur in voor het bepalen van de waarde van de woning.

Recht op kostenvergoeding

De zaak kwam in eerste instantie bij de rechtbank in Leeuwarden terecht. De partijen bereikten tijdens deze zitting een compromis over de waarde van de woning. Volgens de rechter zorgde dit compromis er wel voor dat de man geen recht had op een vergoeding van de proceskosten (waaronder de taxatiekosten). De man ging hiertegen in beroep en de zaak kwam uiteindelijk terecht bij de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad kon hij gewoon vragen om een proceskostenvergoeding. Een compromis tussen de partijen hield niet in dat ieder zijn eigen kosten moest dragen.
In het decembernummer van Fiscaal Rendement kunt u meer lezen over de regels bij een proceskostenvergoeding.
Hoge Raad, 16 november 2012, LJN: BY3285