Tarieven inkomstenbelasting gaan omhoog in 2017

20 september 2016 | Door redactie

De tarieven voor de inkomstenbelasting gaan in de tweede en derde schijf met 0,40% omhoog. Hierdoor kan de verlenging van de derde schijf worden beperkt tot € 400.

Het gaat na een aantal moeilijke jaren weer beter met de Nederlandse economie. Daardoor worden enkele bezuinigingen geschrapt. In de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (tool) gaan de tarieven omhoog (zie tabel hieronder). Dit komt door enkele fiscale maatregelen op het gebied van inkomensbeleid, zoals de verhoging van de maximale algemene heffingskorting en de ouderenkorting en maatregel uit het Belastingplan 2016. 

Beperking verlenging derde schijf

De lengte van de derde schijf van de inkomstenbelasting bedraagt in 2016 € 66.421. Door indexatie zou deze grens in 2017 worden verhoogd naar € 67.472. In het Belastingplan 2017 wordt echter voorgesteld om de verlenging van de derde schijf te beperken tot € 400 naar € 67.072.  

  Tot AOW-leeftijd AOW'er van na 1945 AOW'er van vóór 1946
Tarief eerste schijf 36,55% 18,65% 18,65%
waarvan inkomstenbelasting 8,90% 8,90% 8,90%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 9,75% 9,75%
Lengte eerste schijf € 19.982 € 19.982 € 19.982
Tarief tweede schijf 40,80% 22,90% 22,90%
waarvan inkomstenbelasting 13,15% 13,15% 13,15%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 9,75% 9,75%
Lengte tweede schijf € 13.809 € 13.809 € 14.148
Tarief derde schijf 40,80% 40,80% 40,80%
waarvan inkomstenbelasting 40,80% 40,80% 40,80%
Lengte derde schijf € 33.281 € 33.281 € 32.942
Tarief vierde schijf 52,00% 52,00% 52,00%
waarvan inkomstenbelasting 52,00% 52,00% 52,00%
Lengte vierde schijf restant restant restant