Verschil belasting ondernemers en dga’s blijft

21 januari 2016 | Door redactie

Het kabinet is op dit moment niet van plan om de verschillen in belastingdruk tussen ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) te verkleinen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit recent geantwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Er bestaan grote verschillen tussen een ondernemer in de inkomstenbelasting en een dga (tool). Een belangrijk verschil is de fiscale behandeling. De winst van een ondernemer is belast in box 1 van de inkomstenbelasting als ‘winst uit onderneming (tool)’. Deze ondernemer kan profiteren van een aantal ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting (tool). Een dga heeft aandelen in zijn bv en de voordelen uit dit zogenoemde aanmerkelijk belang zijn belast in box 2 (tool). De ondernemersfaciliteiten gelden echter niet voor de dga, zodat een verschil ontstaat. Het kabinet is voorlopig niet van plan om het verschil in belastingdruk tussen een ondernemer en een dga weg te nemen. De minister vindt dat er een brede politieke en maatschappelijke discussie nodig is om stappen in die richting te zetten. 

Stimulering ondernemerschap is niet rechtsvormneutraal

De vragen uit de Tweede Kamer waren het gevolg van het rapport (pdf) van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP). In dat rapport wordt aanbevolen om de verschillen in belastingdruk tussen een ondernemer en een dga te verminderen. Op dit moment is de stimulering van het ondernemerschap niet rechtsvormneutraal. Vooral bij lagere winstniveaus is de belastingdruk voor ondernemers veel lager. Het evenwicht in de belastingdruk tussen ondernemers en dga’s is bijvoorbeeld op te lossen door het verminderen van de ondernemersfaciliteiten en het gelijk belasten van ondernemers en dga’s. Het kabinet is dat echter op dit moment nog niet van plan.