Vertrouw niet altijd op uw belastingadviseur

25 september 2013 | Door redactie

Laat u uw aangiften verzorgen door een belastingkantoor, dan moet u erop kunnen vertrouwen dat het kantoor weet waar ze mee bezig is. Blijkt echter dat het kantoor er al een aantal jaar een zooitje van maakt, dan moet u volgens het gerechtshof in Den Bosch wel controleren of het kantoor uw aangifte goed afhandelt.

In deze zaak ging het om een man die zijn aangifte inkomstenbelasting liet verzorgen door een belastingkantoor. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2008 kreeg hij een uitnodiging op 28 februari 2009. Hij stuurde de uitnodiging door naar zijn belastingkantoor. Het belastingkantoor vroeg uitstel voor het indienen van de aangifte tot 1 mei 2010. De benodigde aangifte bleef echter achterwege en de Belastingdienst stuurde een herinnering en een aanmaning. De man stuurde deze brieven direct door naar de belastingadviseur. Uiteindelijk stelde de fiscus de aangifte op 31 augustus 2011 ambtshalve vast met een verzuimboete van € 226.

Op juiste manier afhandelen

De man vond de verzuimboete onterecht, omdat hij er niks aan kon doen dat de aangifte te laat was ingediend. Hij liet de aangifte immers verzorgen door het belastingkantoor en had alle brieven doorgestuurd. Het gerechtshof gaf aan dat hij erop mocht vertrouwen dat het kantoor de aangifte op een juiste manier en zorgvuldig afhandelde. Hij hoefde dit in principe niet te controleren. In voorgaande jaren was echter de aangifte ook al te laat ingediend door het belastingkantoor. Het vertrouwen in de belastingadviseur was daardoor niet terecht. De man had volgens het gerechtshof meer moeten doen om te controleren of de aangifte op tijd was ingediend. De verzuimboete was daardoor terecht opgelegd.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 juli 2013, ECLI (verkort): 3385