Voor ondernemerschap telt financiering mee

24 februari 2014 | Door redactie

Niet alle voordelen uit een activiteit zijn belast als winst uit onderneming in de inkomstenbelasting. Hiervoor moet u namelijk ondernemer zijn en moet er sprake zijn van een bron van inkomen. Advocaat-generaal Niessen heeft in een recente conclusie aangegeven dat u voor het beantwoorden van de bronvraag de financieringskosten van de bron moet meenemen.

Voor een bron van inkomen is vereist dat er sprake is van deelname aan het economisch verkeer, dat er voordeel beoogd moet zijn en dat het voordeel ook redelijkerwijs te verwachten is. In deze zaak stond ter discussie of een bed en breakfast een voordeel kon verwachten. De vrouw kocht samen met haar echtgenoot een boerderij en wilde in het achterhuis (na verbouwing) een bed en breakfast exploiteren. Volgens de inspecteur was er geen bron van inkomen en daardoor geen ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

Het totaal van activa en passiva

In de beroepsfase spraken de partijen af dat er sprake was van een onderneming als de vrouw kon aantonen dat er in 2010 positieve resultaten waren behaald. De vrouw vond dat de Belastingdienst daarbij geen rekening mocht houden met de financieringskosten. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nam de financierslasten wel mee bij de berekening. Het resultaat over 2010 kwam daardoor uit op € 5.053 negatief en ook het cumulatieve resultaat over de periode 2004 – 2010 kwam niet positief uit. Er was dus volgens het gerechtshof geen sprake van een bron van inkomen.
De advocaat-generaal gaf in zijn conclusie aan dat de fiscus bij de bronvraag inderdaad de financieringskosten mee moest nemen. Bij het bepalen van een bron van inkomen gaat het immers om het totaal van activa en passiva. De activiteiten voor de bed en breakfast waren volgens de advocaat-generaal dus geen bron van inkomen. Het is nu aan de Hoge Raad om deze bronvraag te beantwoorden.
Conclusie advocaat-generaal Niessen, 18 januari 2014, ECLI (verkort): 38

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het ondernemerschap in de inkomstenbelasting, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!