Zorg voor goede onderbouwing kosten drank en eten!

15 december 2022 | Door redactie

In deze feesttijd is de kans groot dat er in veel ondernemingen meer kosten aan drank en eten worden uitgegeven. Denk aan de kerstfeestjes en nieuwjaarsborrels! De Belastingdienst kijkt zeer kritisch naar deze opgevoerde kosten. Twijfelt de fiscus aan de zakelijkheid van de kosten dan moet de ondernemer die zakelijkheid aannemelijk maken. Zorg dus voor een goede onderbouwing!

Ondernemers voor de inkomstenbelasting en ondernemingen voor de vennootschapsbelasting kunnen kosten die zij maken voor hun onderneming in principe aftrekken. Gemengde kosten (infographic) zijn echter niet volledig aftrekbaar. Het gaat hier om kosten die voor de zaak zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. Denk hierbij aan de volgende kosten:

  • representatiekosten, zoals recepties en feesten;
  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Trekt een ondernemer deze kosten toch helemaal af en twijfelt de inspecteur aan de zakelijkheid hiervan dan zal de ondernemer moeten bewijzen dat deze geheel zakelijk zijn. Dat lukte in onderstaande zaak maar deels.

Voorraad champagne aanwezig

Een inspecteur had een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een navorderingsaanslag opgelegd omdat hij vond dat de onderneming te hoge kosten voor alcoholische drank, diners en theaterbezoek had opgegeven. De volgende bedragen werden geweigerd:

  • € 5.304 voor uitgaven voor champagne en andere flessen alcoholische drank: de fiscale eenheid gaf aan dat zij een voorraad heeft om klanten te trakteren en dat klanten bij een speciale gelegenheid een extra presentje krijgen.
  • € 9.145 aan uitgaven voor diners: de onderneming stelde dat het om zakelijke kosten ging omdat de etentjes met klanten hebben plaatsvonden om het twintigjarig bestaan van de onderneming te vieren.
  • € 4.487 aan uitgaven voor theatertickets: vanwege een lustrum en de verhuizing naar een nieuw pand werd een aantal klanten meegenomen naar het theater.

Uitgaven voor alcohol privékarakter

De rechter was het eens met de inspecteur dat uitgaven voor alcohol in principe een privékarakter hebben. De ondernemer moet dan met bewijzen komen dat de uitgaven geheel zakelijk zijn. Dit gold ook voor de kosten van de diners en het theaterbezoek. Dit bewijs was echter niet voldoende. De bonnen en tickets kwamen op tafel maar de onderbouwing qua zakelijkheid bleef achter. De rechter vond dus dat de aftrek van de kosten terecht was geweigerd.
Rechtbank Noord-Holland, 20 oktober 2022 (gepubliceerd 13 december 2022), ECLI (verkort): 10165

 

 

Bijlagen bij dit bericht