Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

Rekentool

MS Excel 32.16 kb

06-01-2021

Download deze tool
Als ondernemer weet u dat uw winst wordt berekend door uw opbrengsten te verminderen met uw kosten. Dit wordt ook wel de commerciële winst genoemd. Dit is echter nog niet de winst waarover u belasting betaalt. Deze betaalt u over uw fiscale winst oftewel belastbare winst uit onderneming.

Om deze fiscale winst te bepalen moeten nog diverse correcties plaatsvinden. Zo kunt u misschien aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) of willekeurige afschrijving. Bovendien hebben ondernemers die voldoen aan het urencriterium recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek.

In deze tool kunt u de commerciële winst omrekenen naar de fiscale winst. Voor iedere bijtelling of aftrekpost vindt u op het instructieblad een korte toelichting. De belastbare winst uit onderneming verschilt vaak aanzienlijk van de commerciële winst. Deze tool biedt u inzicht in deze verschillen.Meer informatie vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemingsregelingen correct toe.