Hoe lang nog fiscale partners na scheiding?

12 juli 2019

Ik ben halverwege 2019 gescheiden. Zijn mijn ex-partner en ik nu toch nog fiscale partners voor het belastingjaar 2019?

Voor het beëindigen van het fiscaal partnerschap telt de datum dat u het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend. Dus niet de datum waarop de rechtbank het huwelijk of het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk heeft ontbonden.

Geen verzoek tot echtscheiding

Ook in het geval dat partners niet meer samen op één adres staan ingeschreven maar nog geen verzoek tot echtscheiding hebben ingediend, blijven zij voorlopig nog fiscale partners. Als u wel al een verzoek tot echtscheiding heeft gedaan maar nog op hetzelfde woonadres bent ingeschreven, bent u ook nog steeds fiscale partners van elkaar. Bij ongehuwden is dit overigens anders. Als één van beide partners zich elders inschrijft, is op dat moment een eventueel fiscaal partnerschap verbroken. U heeft halverwege het jaar een scheidingsverzoek ingediend. Dit betekent dat u voor 2019 slechts een deel van het jaar als elkaars fiscale partner bent aan te merken (namelijk vanaf 1 januari 2019 tot het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek). Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting over afgelopen jaar kunt u er eventueel wel voor kiezen om toch voor het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Als één van uw beiden bijvoorbeeld in het tarief van 51,75% valt, kunt u dan ook nog over vorig jaar van de meest optimale aftrek genieten.