Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?

29 juli 2019

Hoe werken de regels omtrent het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting precies?

Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met het hoogste inkomen. Daarmee wordt een groter belastingvoordeel behaald. De achtergrond van deze regeling is dat bij partners die onder één dak leven vaak onduidelijk is wie welke kosten heeft betaald en in wiens aangifte bepaalde gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten thuishoren. De regeling kan woren toegepast in de volgende situaties:

 • Gehuwd

  Voor mensen die het hele jaar gehuwd zijn, geldt dat zij automatisch elkaars fiscale partner zijn. Als u een deel van het jaar gehuwd was, bent u formeel alleen in die periode elkaars partner. Op verzoek bij uw aangifte mag u de vrije toerekening van sommige inkomsten en aftrekposten toch voor het hele jaar opvoeren. Het fiscaal partnerschap eindigt ook op het moment dat u niet meer op hetzelfde woonadres staat ingeschreven en een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft ingediend.

 • Geregistreerd partnerschap
  Geregistreerde partners worden in Nederland op dezelfde wijze behandeld als gehuwden. Zodoende gelden ook voor hen dezelfde regels omtrent het fiscaal partnerschap. Het partnerschap eindigt als u niet meer op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

 • Ongehuwd samenwonen
  Voor ongehuwde samenwoners geldt dat u zonder samenlevingscontract niet meer zelf kunt kiezen voor fiscaal partnerschap. Voorheen was dit nog wel mogelijk. Met ingang van 2011 is er sprake van een verplicht partnerschap. U bent dus of fiscaal partners omdat u aan de voorwaarden voldoet of geen fiscaal partners. Er is geen keuzemogelijkheid meer.

  U bent fiscaal partners als u:

  • Ongehuwd samenwoont en uit deze relatie een kind is geboren of u of uw partner het kind van de ander heeft erkend;
  • Samenwoont en gezamenlijk eigenaar bent van de eigen woning;
  • Bij de toepassing van een pensioenregeling uw huisgenoot heeft aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen;
  • Met uw partner een notarieel samenlevingscontract heeft, al dan niet met wederzijdse zorgverplichting.

  Voor al deze gevallen geldt verder de voorwaarde dat u op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

  Bij samenwoners eindigt het fiscaal partnerschap als u niet meer samenwoont of uw samenlevingscontract door de notaris heeft laten ontbinden.Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.