Blockchain vereist nog steeds een controle

Het merendeel van IT-auditors (80%) is van mening dat blockchain-technologie alleen geen afdoende waarborg is voor de betrouwbaarheid van gegevens. Er is nog steeds een controle nodig op het verwerkingsproces. Dit blijkt uit onderzoek van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors.

5 augustus 2019 | Door redactie

Blockchain is een online grootboek (e-learning) voor transacties dat gedeeld wordt in een wereldwijd computernetwerk. Alle onderlinge transacties binnen dit netwerk worden in dit openbare online register bijgeschreven. NOREA voerde onlangs een enquête uit onder haar ledenbestand over blockchain en assurance. In deze enquête stond de vraag centraal wat de impact van blockchain is op het verstrekken van zekerheid (‘assurance’) en welke consequenties er kunnen zijn voor interne beheersing (tool).

Meer dan 10 jaar 

Hoewel het merendeel van de IT-auditors (58%) ervan overtuigd is dat blockchain-toepassingen een plaats zullen veroveren binnen de bedrijfsvoering van organisaties, verwachten zij nog niet dat dit op korte termijn het geval is. Eerder over 5 tot 10 jaar (50%) of over meer dan 10 jaar (27%). Bovendien onderschrijft een meerderheid van 59% de stelling dat het vertrouwen in de absolute waarheid van de blockchain misplaatst is.

Assurance is zinvol 

Ondanks de versleuteling van gegevens in een blockchain-toepassing is het zinvol een IT-auditor assurance te laten verstrekken over de daaraan gerelateerde auditobjecten, zo stelt een meerderheid van 68% van de auditors. Denk hierbij aan bedrijfsapplicaties en bedrijfsprocessen die gebruikmaken van blockchain als database. Daarnaast ziet ook 68% van IT-auditors geen belemmering voor de invoering van blockchain-toepassingen op grond van aangescherpte privacy-regels, zoals de AVG (tool).

Circa 1.700 leden 

NOREA vertegenwoordigt de beroepsgroep van IT-auditors en beheert het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE’s). Een IT-auditor oordeelt en adviseert over IT in bedrijven en organisaties. Als professional is de IT-auditor de aangewezen deskundige om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren van onder andere softwarepakketten en IT-projecten. NOREA heeft circa 1.700 leden en 300 aspirant-leden (IT-auditors in opleiding).

Bijlagen bij dit bericht

Werken met het grootboek
E-learning | VideoCollege 14 minuten