Innovatie

Innovatie in een organisatie is essentieel. De markt en de technische mogelijkheden veranderen immers voortdurend en daar moeten werkgevers in mee. De overheid ziet graag dat ondernemingen bezig zijn met innovatie. Daarom wordt er elk jaar een aanzienlijk subsidiebedrag voor gereserveerd.

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is voor werkgevers die zich bezighouden met Research & Development (R&D) ofwel: innovatie. U kunt dan subsidie aanvragen voor de kosten die uw onderneming maakt voor innoverende activiteiten. De overheid komt u tegemoet door u een korting te geven op de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) behandelt namens de overheid alle subsidieaanvragen rondom innovatie.

 

Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 20-01-2023

Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels?

Wat betekenen de technologieën VR, AR en MR?

Innovatie | Publicatiedatum 27-09-2022

Eerst was er VR, toen AR, en nu hoorde ik laatst ook nog over MR. Ik kan deze technologieën allemaal niet meer uit elkaar houden hoor!

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen?

Innovatie | Publicatiedatum 15-01-2021

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen die onder de VPB vallen en hoe berekent RVO.nl dit voordeel?

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 22-02-2023

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

RVO-subsidies voor het mkb

Investeren 5 minuten | 01-02-2023

Veel ondernemers hebben de ambitie om te innoveren, bijvoorbeeld uit oogpunt van duurzaamheid of omdat zij werkprocessen willen vereenvoudig...

Voordeel met de afdrachtvermindering S&O

Innovatie 5 minuten | 09-01-2023

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Aandachtspunten na evaluatie PSD2

Innovatie 5 minuten | 26-10-2022

In 2019 deed de 'herziene richtlijn betaaldiensten', beter bekend als Payment Services Directive (PSD2), haar intrede. Het doel van dit init...

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 06-02-2023

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

De innovatiebox

Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum 13-01-2021

Wie niet innoveert, blijft stilstaan. Maar nieuwe vindingen kosten een hoop tijd en geld. De Belastingdienst draagt hier een steentje aan bij met de speciale innovatiebox...

Risico’s van nieuwe technologie

Innovatie Publicatiedatum 09-10-2019

De komst van nieuwe technologieën kan een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in de organisatie. Organisaties stellen daarom eisen aan...

Robots niet langer science fiction

Innovatie Publicatiedatum 09-10-2019

Technologische ontwikkelingen gaan hard. Robots zullen dan ook steeds vaker fysieke taken van mensen overnemen. Ook in het digitale kantoor. Wat is er al?

Heeft u een vraag over Innovatie?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Innovatie?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie