Innovatie

Innovatie in een organisatie is essentieel. De markt en de technische mogelijkheden veranderen immers voortdurend en daar moeten werkgevers in mee. De overheid ziet graag dat ondernemingen bezig zijn met innovatie. Daarom wordt er elk jaar een aanzienlijk subsidiebedrag voor gereserveerd.

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is voor werkgevers die zich bezighouden met Research & Development (R&D) ofwel: innovatie. U kunt dan subsidie aanvragen voor de kosten die uw onderneming maakt voor innoverende activiteiten. De overheid komt u tegemoet door u een korting te geven op de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) behandelt namens de overheid alle subsidieaanvragen rondom innovatie.

Nieuws

Uitstel vierde ronde Nationaal Groeifonds tot 1 juni

23-02-2024

De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is voorlopig uitgesteld tot 1 juni 2024. In totaal zou in deze ronde € 3,4 miljard beschikbaar...

Meer financiering voor vrouwen in het vooruitzicht

18-12-2023

Onder meer banken en non-bancaire financieringspartijen hebben samen afgesproken meer financiering beschikbaar te stellen aan vrouwelijke on...

Overheidssteun voor cloudinnovaties goedgekeurd

11-12-2023

Meer dan honderd ondernemingen en kennisinstellingen uit twaalf EU-landen gaan samenwerken aan het opzetten van innovatieve cloudoplossingen...

Veranderingsbereidheid in de accountancy hoognodig

27-11-2023

De accountancysector moet nog de nodige stappen zetten om het vertrouwen terug te winnen. Dit is een van de bevindingen uit het rapport 'Dru...