Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

11 juni 2020

Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels?

Iemand valt onder de gebruikelijkloonregeling als hij een aanmerkelijk belang heeft in een onderneming en ook werkzaamheden verricht voor die bv. Er geldt een soepele regeling voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde start-ups.

Voorwaarden voor start-up

De Belastingdienst merkt een onderneming aan als start-up als die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er is een S&O-verklaring voor het kalenderjaar. Deze verklaring is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als de onderneming aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) doet. Met deze verklaring is profijt te halen uit verschillende fiscale regelingen.
  • De start-up heeft in een kalenderjaar recht op het zogeheten verhoogde starterspercentage voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering.
  • Wie geen dga is van de start-up, moet aantonen dat hij niet boven het zogenoemde ‘de-minimisplafond’ voor staatssteun van het Europese Verdrag uitkomt. Dat kan door een verklaring aan te vragen bij RVO.nl.

Voldoet de bv aan de voorwaarden, dan mag zij voor het gebruikelijk loon uitgaan van het wettelijk minimumloon of als dat lager is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De start-upregeling is maximaal drie jaar toepasbaar.