Controleer uw administratieve systeem op nieuwe IBAN-regels

11 mei 2018 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2020 kan iedere Nederlandse bank zelf de laatste tien cijfers van een nieuw International Bank Account Number (IBAN) bepalen. Daardoor zijn deze laatste tien cijfers vanaf 2020 niet meer per se uniek. Op dit moment worden die laatste tien cijfers nog toegewezen vanuit een centrale Nederlandse voorraad wél unieke tiencijferige nummers.

Nederlandse IBANs (tool) van 18 cijfers en letters mogen na 1 januari 2020 niet meer worden afgekapt tot de laatste tien cijfers. Omgekeerd mogen oude Nederlandse rekeningnummers van tien cijfers of minder niet meer automatisch worden geconverteerd naar volledige IBANs. Gebeurt dat toch, dan kunnen er fouten ontstaan bij het verwerken van Nederlandse IBANs. Het kan zelfs leiden tot betalingen naar verkeerde rekeningen, van verkeerde begunstigden. 

Check uw systeem tijdig

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor particuliere rekeninghouders, maar zakelijke partijen kunnen er wel iets van merken. Sommige organisaties hebben hun administratieve systemen voor de invoering van IBAN in 2014 namelijk maar in beperkte mate aangepast. Daardoor werken die systemen alleen correct met Nederlandse IBANs waarvan de laatste tien cijfers uniek zijn voor iedere bankrekening. Die administratieve systemen moeten vóór 2020 zijn aangepast, zodat volledige IBANs voortaan overal op dezelfde manier correct worden verwerkt. Alle IBAN-invoerschermen moeten straks 18 posities voor Nederlandse IBANs toelaten en maximaal 34 posities voor buitenlandse IBANs. De geldigheid van iedere ingevoerde IBAN moet alleen nog met de zogenoemde ‘mod-97’-berekening worden gecontroleerd en niet meer met andere controlesystemen. Check uw systeem dus tijdig! 

Aansluiting bij internationale standaard

Door de laatste tien cijfers van iedere Nederlandse IBAN niet meer centraal uit te geven, wat nu nog wordt gedaan, en de elfproef af te schaffen, sluit Nederland volledig aan op de internationale IBAN-standaard én is te voldoen aan de toenemende vraag naar rekeningnummers. De elfproef was bij een IBAN al overbodig en moet straks helemaal achterwege gelaten worden. De elfproef is een test die in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer werd uitgevoerd op negen- en tiencijferige Nederlandse bankrekeningnummers vóór de invoering van het IBAN, om te controleren of het nummer een geldig rekeningnummer kon zijn. Dankzij de ‘mod-97’-methode is de elfproef overbodig.