Extra geld voor onderzoeksprojecten

8 juli 2016 | Door redactie

Er is onlangs bekendgemaakt dat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid gezamenlijk € 134 miljoen extra investeren in innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van voedsel, gezondheidszorg, energie en data-infrastructuur.

Eind maart is bekendgemaakt dat het mkb via het Dutch Venture Iniative-2 fonds risico- en groeikapitaal kan verkrijgen. Dit is slechts één van de vele mogelijke (fiscale) regelingen (tool) om innovaties te stimuleren. Op dit moment krijgt het Toekomstfonds met krediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF) aandacht van zowel private als publieke partijen. Bij dit fonds gaat het met name om de financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten.

Later dit jaar start een nieuwe aanvraagperiode

Uit een Kamerbrief van minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat de overheid de TOF-regeling later dit jaar weer openstelt. Zowel de getoonde belangstelling als de praktijkervaringen hebben ervoor gezorgd dat de resterende € 20 miljoen uit het startkapitaal van € 100 miljoen voor onderzoek wordt ingezet voor een tweede inschrijfprocedure van de TOF-regeling. De overheid draagt via het TOF-fonds € 40 miljoen bij aan de extra ter beschikking gestelde gelden.