Flinke machtskloof vergroot creativiteit

29 augustus 2016 | Door redactie

Om innovatieve ideeën te ontwikkelen, is creativiteit onmisbaar. Het is dus belangrijk om creativiteit te stimuleren en zo de kans te vergroten dat er een innovatief idee opborrelt waarbij de concurrent het nakijken heeft. Hiërarchische afstand kan creativiteit doen oplaaien.

Uit onderzoek van Wilfred Dolfsma (RUG) en René van der Eijk (RSM) onder lab-onderzoekers en projectmanagers bij DSM blijkt dat de creativiteit ­– in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – niet altijd opbloeit als de werkplekken (tool) van werknemers dicht bij elkaar geplaatst zijn zoals bij een kantoortuin. Er zijn geen aanwijzingen dat fysieke afstand van invloed is op de individuele creativiteit van werknemers. Hiërarchische afstand kan creativiteit echter juist wel in de hand werken en leiden tot innovatie.  

Hiërarchische machtskloof stimuleert creativiteit

De onderzoekers onderscheiden verschillende vormen van afstand:

  • fysieke afstand tussen werknemers (eventueel ook geografisch);
  • organisatorische  afstand (tussen afdelingen);
  • hiërarchische afstand (machts- en autonomiekloof tussen werknemers en hun leidinggevenden);
  • persoonlijke verschillen (de band die werknemers onderling hebben of juist niet);
  • cognitieve afstand (andere manieren van denken en nieuwe perspectieven);
  • direct contact (tussen werknemers onderling of met leidinggevenden);
  • indirect contact.

Vooral een flinke hiërarchische machtskloof blijkt werknemers innovatiever te maken en te zorgen voor betere prestaties. Volgens de onderzoekers kan dat komen doordat de afstand de werknemers in de lagere posities stimuleert om hun beste ideeën vrijwillig door te spelen naar werknemers die hogere posities bekleden om in de gunst te komen bij leidinggevenden.

 

 

Bijlagen bij dit bericht

Analytisch en creatief denken
E-learning | VideoCollege 23 minuten