ICT-kennis van mkb-accountants nog ontoereikend

25 juni 2019 | Door redactie

Uit een schriftelijke enquête van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onder 2.100 mkb-accountantskantoren blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn over hun ICT-strategie en automatisering. Een punt van zorg is echter dat deze kantoren nauwelijks bekend zijn met veel nieuwe technologieën.

Uit de nulmeting die de beroepsorganisatie vorige maand hield in de vorm van een schriftelijk onderzoek, blijkt dat accountantskantoren die geen wettelijke controles uitvoeren vooral bekend zijn met technologieën die al langere tijd bestaan. Zo maakt meer dan de helft van de respondenten gebruik van apps, cloud computing, Microsoft Office, portals, Standard Business Reporting (SBR), scan & herken en Virtual Private Network (VPN).

Minder dan 20% gebruikt nieuwe technologieën 

Met nieuwe technologieën is een groot deel van de accountants werkzaam op kleinere kantoren nog nauwelijks bekend. Minder dan 20% van de respondenten maakt gebruik van blockchain, diagnostic/descriptive/predictive/prescriptive analytics, process mining, het Referentie Grootboek Schema (RGS), SBR assurance, virtualisatie en virtual reality. Door onbekendheid met bijvoorbeeld data-analyse en process mining kunnen accountantskantoren kansen en bedreigingen, zoals PSD2, nieuwe toetreders en cybersecurity, moeilijk inschatten.
Er wordt overigens wel gebruikgemaakt van UBL (47,2%), business intelligence (24,4%), bring your own device (22,5%), robotics (21,5%) en internet of things (20,8%).

Kansen en bedreigingen 

Automatisering van transactieverwerking en rapportages (69,7%) de vereenvoudiging van rapportagevereisten (45,3%) en kunstmatige intelligentie (43,1%) zien de kantoren als de grootste kansen voor de mkb-praktijk. De grootste bedreigingen zijn volgens hen informatiebeveiliging (21,4%) en nieuwe toetreders op de markt, zoals banken en start-ups (20,4%), op enige afstand gevolgd door complexiteit en snelheid van ICT-ontwikkelingen (9,7%).

Digitalisering ter verbetering van de bedrijfsvoering 

Uit het onderzoek (pdf) kan de conclusie worden getrokken dat extra inspanningen nodig zijn om accountantskantoren sneller vertrouwd te maken met nieuwe technologie, bijvoorbeeld vanuit de beroepsorganisatie. De ondernemer heeft immers baat bij een accountant die kennis heeft van digitaliseringsmogelijkheden die de bedrijfsvoering verbeteren.