Mkb-software stuurt financiële data naar CBS

26 mei 2016 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt op dit moment aan software waarmee het mkb gegevens uit de financiële administratie kan aanleveren bij het CBS. Naar verwachting zal medio 2016 bekend worden gemaakt welke softwareleveranciers deze nieuwe software als eerste zullen aanbieden.

Het CBS werkt bij de ontwikkeling van de nieuwe administratieve software samen met koepelorganisaties van intermediairs en softwareleveranciers. De toepassing van deze nieuw te ontwikkelen techniek zorgt ervoor dat de gevraagde gegevens sneller kunnen worden aangeleverd. Om te stimuleren dat een groot deel van het mkb gebruikmaakt van de nieuwe software, levert het CBS een tegenprestatie. In ruil voor de aangeleverde informatie krijgen de deelnemers namelijk benchmarkinformatie. Dit is informatie die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld resultaten te vergelijken met concurrenten. Als de proef onder het mkb slaagt, stelt het CBS deze nieuwe techniek ook buiten het mkb beschikbaar. 

Een CBS-enquête moet u altijd invullen

Om te voorkomen dat CBS-enquêtes leiden tot een te lage respons zijn organisaties en zelfstandigen zonder personeel – in tegenstelling tot natuurlijke personen – verplicht om mee te werken aan de enquête (tool). Mocht de enquête binnen de gevraagde periode niet zijn ingevuld, herhaalt het CBS het verzoek om mee te werken. U krijgt dan veertien dagen de tijd om de enquête alsnog in te vullen. Dit is de zogenoemde begunstigingstermijn. Daarna kan het CBS een dwangsom opleggen. De hoogte van deze zogenoemde last onder dwangsom is afhankelijk van de omvang van de organisatie, de duur van de periode waarvoor de gegevens zijn gevraagd en het responsgedrag.