Niet veel tijd voor banken om te voldoen aan PSD2-richtlijn

9 november 2017 | Door redactie

Uit onderzoek van accountantskantoor PwC blijkt dat veel grote Europese banken nog onvoldoende zijn voorbereid op de Europese richtlijn voor betalingsverkeer PSD2. De zogenoemde Payment Services Directive moet per 13 januari 2018 in de lokale wetgeving van de EU-lidstaten zijn opgenomen.

In de loop der tijd zijn er twee betaaldiensten ontstaan die niet onder de huidige Europese richtlijn (PSD1) vallen: betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten. Klanten kunnen via betaaldienstverleners online betalingen doen vanuit hun betaalrekening. Ook kunnen zij via betaaldienstverleners een overzicht krijgen van de betaalrekeningen, die zij bij verschillende banken aanhouden. PSD2 betrekt deze diensten (tool) onder de Europese regels zodat zaken als eerlijke concurrentie en klantbescherming ook voor deze diensten geldt.

Toegang tot betaalrekeningen straks verplicht

Op basis van PSD2 zijn banken straks verplicht aan betaaldienstverleners toegang te verlenen tot de betaalrekeningen van hun klanten onder de voorwaarde dat de klant daar toestemming voor geeft (tool). Banken worstelen echter nog met het gereed brengen van IT-systemen, beveiliging en identificatiesoftware. Achttien maanden na de definitieve publicatie van de technische reguleringsnormen moeten de banken betaaldienstverleners toegang verlenen tot betaalrekeningen. Dit zal naar verwachting op z’n vroegst oktober 2018 zijn.