Nieuw mkb-fonds voor innovatieve investeringen

6 april 2016 | Door redactie

Eind maart heeft minister Kamp van Economische Zaken het Dutch Venture Initiative-2 fonds (DVI-2) gelanceerd. Dit fonds moet het mkb stimuleren om te investeren in innovaties. Voor dit type investeringen kan uw organisatie via het DVI-2 fonds risico- en groeikapitaal verkrijgen.

Op dit moment kan uw organisatie via het Dutch Venture Initiative-1 fonds (DVI-1) financiering verkrijgen voor investeringen in innovaties. Het DVI-2 fonds volgt dit fonds op en richt zich op een specifiek aantal investeringen, waaronder ICT, duurzame technologie (tool) en hernieuwbare energie. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en het ministerie van Economische Zaken investeren allebei € 100 miljoen in het DVI-2 fonds. De komende tijd worden er door deze investeerders gesprekken gevoerd met institutionele beleggers. Het doel daarvan is € 100 miljoen aan extra inleg te verwerven, waardoor er in totaal € 300 miljoen in het DVI-2 fonds komt. De waarde van dit geïnvesteerde geld (tool) zal naar verwachting toenemen tot ongeveer € 1,2 miljard. Dit komt door de marktwerking op de beleggingsmarkt.

U kunt uw aanvraag indienen bij tussenpersonen

U kunt via een aantal tussenpersonen aangeven dat u interesse heeft in een financiering via het DVI-2 fonds. Op de website van het EIF vindt u een overzicht van de tussenpersonen bij wie u een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. In dit overzicht vindt u ook een aantal andere mkb-fondsen waarvoor het EIF verantwoordelijk is, waaronder het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (de EaSl-regeling). Voor deze regeling is Qredits de tussenpersoon. U kunt in het kader van de EaSl-regeling bij Qredits terecht voor een microfinanciering van maximaal € 25.000.