Strikter criterium voor innovatiebox in 2017

20 september 2016 | Door redactie

Nederlandse ondernemers die investeren in innovatie kunnen gebruikmaken van de innovatiebox. Per 1 januari 2017 wordt bij het toepassen van de innovatiebox een strenger criterium gehanteerd. Deze aanpassing moet belastingontwijking tegengaan.

Voor de innovatiebox (tool) wordt met ingang van 2017 een strikter criterium, het zogenoemde substancecriterium, gehanteerd. Dit moet voorkomen dat ondernemingen die nauwelijks economische activiteiten in Nederland uitoefenen tóch kunnen profiteren van de innovatiebox. Nederland gaat om die reden, net als de rest van Europa, met de nexusbenadering werken. Deze benadering houdt in dat door middel van een zogenoemde nexusbreuk wordt bepaald welk deel van de voordelen die zijn behaald door innovatie in aanmerking komen voor het verlaagde tarief in de innovatiebox.

Substancecriterium met splitsing in ontwikkelingsuitgaven

De breuk wordt bepaald aan de hand van een teller met ‘kwalificerende ontwikkelingsuitgaven’ en een noemer met ‘alle ontwikkelingsuitgaven’. De kwalificerende uitgaven zijn beperkt tot de uitgaven van de eigen ontwikkelingsactiviteiten en uitgaven van aan derden uitbestede ontwikkelingsactiviteiten. Het gaat dus specifiek niet om binnen de groep uitbestede activiteiten en uitgaven. De kwalificerende uitgaven kunnen bij de breuk worden vermenigvuldigd met 1,3. Voor ondernemingen waarbij de niet-kwalificerende uitgaven beperkt zijn tot maximaal 23% van de totale uitgaven, geldt daarom geen beperking.

Ondernemers met activiteiten buiten Nederland worden geraakt

De aard en omvang van de innovatieve activiteiten van ondernemingen in Nederland worden dus bepalend voor de toegang tot de innovatiebox. Dit heeft gevolgen voor ondernemingen waarbij een belangrijk deel van de ontwikkelingsactiviteiten binnen de groep, maar buiten de Nederlandse landsgrenzen plaatsvinden. Voor deze ondernemingen geldt dat met ingang van 2017 een kleiner deel van de winst in aanmerking komt voor het verlaagde tarief in de innovatiebox. Als in de praktijk blijkt dat de nexusbenadering onredelijk uitpakt, zal het kabinet het beleid aanpassen om de betreffende ondernemingen tegemoet te komen.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.