Uiterlijk 31 mei WBSO aanvragen

23 mei 2016 | Door redactie

Als uw organisatie vanaf 1 juli gebruik wil maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), moet er uiterlijk 31 mei een aanvraag worden ingediend. De aanvraagprocedure loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Een WBSO-aanvraag (tool) moet altijd uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden binnen zijn bij RVO.nl. Een aanvraag voor de werkzaamheden die op 1 juli starten, moet dus uiterlijk 31 mei worden ingediend. De werkzaamheden waarvoor een WBSO-aanvraag wordt ingediend, moeten minimaal drie maanden duren. Als uw organisatie in de laatste drie maanden van 2016 nieuwe werkzaamheden start, moet er uiterlijk op 31 augustus 2016 een WBSO-aanvraag ingediend worden (de maand september is in dit geval de tussenmaand).

E-herkenning aanvragen

Voor zelfstandigen geldt een aparte regeling, want zij mogen tot en met 30 september WBSO-aanvragen indienen. Er moet dan wel zijn voldaan aan het minimaal vereiste aantal R&D-uren (500 per jaar). Om een WBSO-aanvraag in te indienen, is eHerkenning nodig. Steeds meer overheidsorganisaties sluiten de aanvraagprocedures op eHerkenning aan. Meer informatie vindt u op eherkenning.nl. Houd er rekening mee dat het aanvragen van eHerkenning enkele dagen duurt.