WBSO blijft in 2019 onveranderd

18 september 2018 | Door redactie

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. Uit een Kamerbrief die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat de WBSO-ondersteuningspercentages voor 2019 hetzelfde blijven.

Per 1 januari 2016 is de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA) tot één fiscale regeling voor alle kosten van Research & Development. Het stabiel houden van de voorwaarden van de WBSO is volgens de Kamerbrief (pdf) belangrijk. Bij het vaststellen van de WBSO-ondersteuningspercentages voor 2019 is dit als uitgangspunt meegenomen en het kabinet heeft besloten dat ze ongewijzigd zullen blijven ten opzichte van 2018.

WBSO 2019

Mkb maakt meer gebruik van de WBSO-regeling

Omdat in 2018 de tweede schijf van de WBSO is verlaagd (van 16% naar 14%) neemt het percentage mkb in de regeling toe. Voor 2019 (waarvoor dezelfde voorwaarden gelden als in 2018) is de schatting dat 65,2% naar het mkb zal gaan en 34,8% naar het grootbedrijf. De komende tijd zal worden onderzocht, gebruikmakend van de nu lopende evaluatie van de WBSO, hoe de budgetsystematiek kan worden verbeterd. De evaluatie van de WBSO zal naar verwachting eind november worden afgerond.