Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen?

15 januari 2021

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen die onder de VPB vallen en hoe berekent RVO.nl dit voordeel?

Als uw onderneming werk maakt van research & development, dan kunt u financiële hulp inroepen van de overheid. Via de WBSO kunt u korting krijgen op (loon)kosten en uitgaven aan wat bij de overheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heet. In de praktijk komt het erop neer dat u minder loonheffingen hoeft af te dragen over het loon van de werknemers die zich bezighouden met S&O-werk.

Voorwaarden

De voorwaarden om WBSO aan te kunnen vragen zijn verschillend voor eenmanszaken en bv’s. De voorwaarden voor bv’s die onder de vennootschapsbelasting (VPB) vallen zijn als volgt:

  • Uw innovatie of onderzoek vindt plaats binnen de Europese Unie (inmiddels valt het Verenigd Koninkrijk daar dus buiten).
  • U bent geen publieke kennisinstelling.
  • Uw onderneming draagt loonheffingen af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren.

Forfait

Voor VPB-ondernemingen berekent de RVO het voordeel op basis van:

  • de S&O-uren die zijn opgegeven in de aanvraag;
  • het S&O-uurloon dat is berekend op basis van de BSN-nummers van S&O-werknemers van twee jaar geleden óf een forfaitair uurloon van € 29;
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project: per kalenderjaar maakt u een keuze tussen het forfait óf een begroting van de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
    • € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
    • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.