Duurzaamheid verplicht onderwerp voor accountants

28 november 2022 | Door redactie

Het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft bepaald dat duurzaamheid het verplichte PE-onderwerp wordt in 2023. Accountants moeten volgend jaar minimaal acht uur aan dit onderwerp besteden. Ze mogen zelf bepalen of ze hiervoor een cursus volgen, een e-learning, intervisie of een literatuurstudie.

Vanaf boekjaar 2024 zijn grote ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren als gevolg van de EU-richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (verdiepingsartikel). Dit zijn niet alleen beursgenoteerde ondernemingen maar ook ondernemingen die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 werknemers;
  • Meer dan € 40 miljoen omzet per jaar;
  • Meer dan € 20 miljoen op de balans.

Vooral voor de controlerend accountant is het dus van belang om kennis te hebben over duurzaamheid. De CSRD-richtlijn is van toepassing op 75% van de Europese economie.

Duurzaamheidsverslag en advisering

Ook de mkb-accountant heeft baat bij kennis over dit onderwerp. Zo kan de accountant bijvoorbeeld worden gevraagd om een duurzaamheidsverslag (infographic) te maken voor een onderneming. Ook kan een onderneming aankloppen bij de mkb-accountant voor advisering over duurzaamheid. Het is dus van belang dat de accountant kennis heeft van dit onderwerp. Duurzaamheid wordt breed ingestoken. Onder het verplichte onderwerp vallen ook de thema’s ESG: Environmental, Social en Governance.

Nederland loopt voorop op het gebied van ESG

Volgens bijna de helft van de respondenten (46%) van een onderzoek van KMPG en Nyenrode Business Universiteit loopt Nederland voorop op het gebied van ESG-beleid. Uit hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat ruim de helft van de respondenten zich zorgen maakt over het gebrek aan kennis over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid binnen de eigen onderneming. Zo geeft 63% aan onvoldoende kennis te hebben van de CSRD.