Meer gemeenten vinden maar moeilijk een accountant

In vergelijking met 2018 en 2017 maken gemeenten zich dit jaar meer zorgen over het vinden van een accountant die de jaarrekening voor hen kan controleren. Dat is de uitkomst van een enquête naar de beschikbaarheid van accountants, uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

30 juli 2019 | Door redactie

De enquête richtte zich op de accountant voor controlejaar 2018, de contracten met accountants voor controlejaar 2019 en de zorgpunten van gemeenten. Van de 162 gemeenten die dit voorjaar meededen aan de enquête gaf 35% aan zich zorgen te maken over het kunnen vinden van een accountant voor het uitvoeren van de jaarlijkse controle van de jaarrekening (tool). In 2018 en 2017 lag dit rond de 20%.

Slechts één inschrijver 

De gemeenten maken zich zorgen dat zij geen accountant kunnen vinden vanwege moeizame procedures, kosten die flink gestegen zijn en een stijging van de controledruk. Daarnaast is bij sommige gemeenten sprake van slechts één inschrijver waardoor er dus geen keuzemogelijkheid is en is er bij kantoren een afname in controle-ervaring. Vaak ontstaan zorgen ook door geluiden uit het netwerk.

Contract tot en met 2018 

Een mogelijke verklaring van de stijging van gemeenten die moeite hebben om een accountant te vinden, is dat er procentueel meer respondenten een contract hebben dat tot en met controlejaar 2018 loopt. Deze gemeenten moeten dus aan de bak om voor controlejaar 2019 een accountant te vinden. De VNG geeft aan dat als gemeenten nog geen zicht hebben op een accountant voor het controlejaar 2019, zij contact kunnen opnemen met de VNG. Gemeenten zijn immers wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant.

Terugtreding van grote accountantskantoren 

De enquêteresultaten (pdf) ondersteunen verder de signalen over de terugtreding van de grote accountantskantoren. Zo is bij Deloitte, EY en PWC een daling te zien. Vooral Baker Tilly en Mazars stappen in en controleren nu meer gemeenten.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten