Nederland ziet niets in aanpassing IFRS-rapportageregels

22 oktober 2018 | Door redactie

Als het aan minister Hoekstra ligt, komen er geen aanpassingen aan de IFRS-boekhoudregels op Europees niveau. Dit stelt de minister in antwoord op Kamervragen over de internetconsultatie die de Europese Commissie (EC) heeft gehouden over financiële en niet-financiële verslaglegging en de Europese rapportageregels zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Aanpassing van de IFRS-boekhoudregels (tool) op Europees niveau zou het vertrouwen van internationale beleggers in Europese en Nederlandse bedrijven ondermijnen vindt de minister. De EC bekijkt in haar onderzoek of het terecht is dat de International Accounting Standards (IAS)-Verordening geen wijzigingen toestaat in de inhoud van de IFRS-regels.

Fitness-check van de Europese rapportageregels

De EC houdt een internetconsultatie onder aanbieders, gebruikers en controleurs van financiële en niet-financiële verslaglegging. Daarbij gaat het onder meer over duurzaamheid en digitalisering. Met deze ‘fitness-check’ wil de commissie ook onderzoeken of het rapportagekader op EU-niveau waarde toevoegt, effectief en consistent is, niet te veel lasten oplevert en aansluit bij andere beleidsterreinen. Een samenvatting van de uitkomsten komt binnenkort naar buiten. Het definitieve stuk volgt volgend jaar.

IFRS-jaarrekeningen bijna wereldwijd aanvaard

Nederland hecht belang aan een goede internationale vergelijkbaarheid van de financiële positie van beursgenoteerde ondernemingen, stelt de minister in zijn brief. Door aan te sluiten bij de IFRS worden de jaarrekeningen van de deze ondernemingen bijna wereldwijd aanvaard. Die ondernemingen kunnen om die reden eenvoudiger kapitaal aantrekken en in verschillende landen beursgenoteerd zijn, zonder verschillende jaarrekeningen (tool) te moeten opstellen.

IAS- en IFRS-normen    

Beursgenoteerde, internationale, ondernemingen moeten zich sinds 1 januari 2005 houden aan de Europese IFRS-rapportageregels (tool). De regels bevatten regels uit de oorspronkelijke International Accounting Standaards (IAS) die sinds 1973 gelden en nieuwe aanvullende normen die de International Financial Reporting Standards (IFRS) worden genoemd. De rapportageregels worden door meer dan 144 landen gevolgd.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten