Nieuwe accountancywet treedt pas op 1 juli 2018 in werking

31 augustus 2017 | Door redactie

Het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties treedt niet per 1 januari 2018 in werking, maar pas per 1 juli 2018. Dit blijkt uit een recente Kamerbrief van demissionair minister Dijsselbloem van Financiën.

De inwerkingtreding van de nieuwe accountancywet is uitgesteld onder andere in reactie op het rapport  ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht’, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uit dit rapport, dat op 28 juni 2017 is verschenen, blijkt onder andere dat  de kwaliteit van de onderzochte wettelijke controles (tool) bij de Big 4-accountantsorganisaties nog niet helemaal goed is. Voor dit deel van het onderzoek heeft de AFM zich gericht op materiële onderdelen van de accountantscontrole zoals: de omzet, debiteuren en materiële en immateriële vaste activa

De huidige versie bestaat uit drie maatregelen

Voordat het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantscontrole in werking treedt, wil demissionair minister Dijsselbloem echter aandacht besteden aan de stappen in het wetgevingstraject. De Eerste en Tweede Kamer moeten namelijk nog akkoord gaan met dit voorstel. Op 7 september vergadert de Tweede Kamer pas over het wetsvoorstel. Daarna volgt de Eerste Kamer. De geplande inwerkingtreding per 1 januari 2018 is daarom niet realistisch meer. Een verandering van gedrag en cultuur, waarbij accountants het publiek belang van de wettelijke controle blijven vooropstellen, is op dit moment al onderdeel van het wetsvoorstel.  In de huidige versie van het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties staan nog twee andere maatregelen:

  • De invoering van een stelsel van onafhankelijk intern toezicht voor accountantsorganisaties die werkzaam zijn voor organisaties met een openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties).
  • Een geschiktheidseis voor dagelijks beleidsbepalers en leden van het orgaan dat belast is met het interne toezicht.

Eerder ingevoerde regels blijven bestaan

De maatregelen uit het wetsvoorstel komen bovenop al eerder ingevoerde regels zoals de verplichting tot scheiding van controle- en advieswerkzaamheden en de roulatieplicht, die allebei beogen een duurzame cultuuromslag bij accountants te ondersteunen. Het gemeenschappelijke doel van al deze nieuwe maatregelen blijkt ook uit de Kamerbrief (pdf) van demissionair minister Dijsselbloem. Dit doel is dat de kwaliteit van de accountantscontrole (tool) voorop wordt gesteld bij de uitoefening van controlewerkzaamheden.