Papieren accountantsverklaring vervangen door SBR-Assurance

16 februari 2018 | Door redactie

Sinds 1 januari 2018 kunnen middelgrote ondernemingen hun jaarverslag over 2017 niet meer op papier of in pdf-versie deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarmee verdwijnt ook de ‘natte handtekening’ van de accountant. De nu verplichte en vernieuwde digitale accountantsverklaring heet SBR-Assurance.

Met ingang van het boekjaar 2017 is het voor iedere middelgrote onderneming verplicht om gegevens uit de financiële administratie via Standard Business Reporting (SBR) over te dragen aan de zogenoemde uitvragende partijen. Met het verdwijnen van de papieren de jaarrekening (tool) verdwijnt ook de papieren verklaring van de accountant én zijn handtekening daarop. Die is vervangen door de SBR Assurance.De accountantsverklaring moet namelijk ook via SBR (tool) worden aangeleverd. Om dit mogelijk te maken heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) de SBR-Assurance gelanceerd.

De gang van zaken rond SBR-Assurance

Het SBR-Assuranceproces kent een aantal stappen. Het begint met het opstellen van de jaarrekening in SBR. Deze jaarrekening moet ondertekend zijn met de elektronische handtekening van de organisatie. Daarna controleert, beoordeelt en valideert de accountant zoals hij gewend is. Vervolgens stelt hij op basis van zijn bevindingen een verklaring op die hij vastlegt in een SBR-rapport. De jaarrekening in SBR-formaat met een digitale handtekening van de organisatie én de accountantsverklaring (tool) in SBR-formaat worden onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Voor het zetten van een digitale handtekening op de verklaring maakt de accountant gebruik van het persoonsgebonden beroepscertificaat. Om ervoor te zorgen dat de relatie tussen de in SBR opgestelde rapporten ‘Jaarrekening’ en de ‘Verklaring’ uniek en onweerlegbaar zijn, maakt men gebruik van hashtotalen, een soort controlefunctie via algoritmes. De laatste stap is het versturen van het SBR-rapport naar de uitvragende partij, inclusief alle handtekeningen en hashtotalen, via de daarvoor ingerichte kanalen naar de betreffende uitvragende partij.