Voorstel voor wijziging van regels IFRS 2

28 november 2014 | Door redactie

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft recent een aantal wijzigingen gepresenteerd voor IFRS 2 ‘Share-based Payment’. De voorstellen staan tot 25 maart 2015 open voor commentaar. Als de nieuwe verslaggevingsregels in werking treden, moet u de op aandelen gebaseerde transacties op een andere manier in uw administratie verwerken. Uw verslaggeving wijzigt dan.

In het nieuwsartikel Drie eindejaarstips in IFRS jaarrekening 2016 vindt u aandachtspunten voor de IFRS jaarrekening over het boekjaar 2016. IFRS 2 bevat regels voor op aandelen gebaseerde betalingen en geeft aan hoe u deze in de financiële verslaggeving moet plaatsen. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van aandelenopties aan de werknemers van uw onderneming of transacties met derden. De waarde van de verstrekte aandelenopties moet u in de winst- en verliesrekening opnemen als last. Eén van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 275)  over de op aandelen gebaseerde betalingen neemt de verslaggevingsregels van IFRS 2 als uitgangspunt. Een verschil tussen beide regelingen is dat RJ 275 de mogelijkheid geeft om de aandelenopties te verwerken tegen de intrinsieke waarde. Maar volgens de regels van IFRS 2 mag u dit alleen doen als u de reële waarde van de opties niet kunt vaststellen. Deze verschillende regelingen leidden tot onduidelijkheid. Daarom presenteerde de IASB de Exposure Draft ED/2014/5 (pdf). De wijzigingsvoorstellen moeten dit soort betalingen verduidelijken.

Drie situaties wijzigen

De wijzigingsvoorstellen verduidelijken zowel de classificatie van de transactie als de wijze waarop u de betaling in de administratie moet verwerken. De veranderingen hebben betrekking op drie situaties:

  1. de rapportage van een zogenoemde cash-settled share-based payment (de op aandelen gebaseerde betaling waar sprake is van een afwikkeling in liquide middelen);
  2. de classificatie van een share-based payment met net settlement features (afwikkelingssysteem);
  3. de wijziging van een transactie van cash-settled in equity-settled (de op aandelen gebaseerde betaling waarbij er sprake is van een afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten in plaats van liquide middelen).

Of de gewijzigde regels werkbaar zijn en het gewenste resultaat hebben, moet uit de praktijk blijken. Er is nog geen datum vastgesteld waarop de nieuwe regels in werking zullen treden. De voorstellen staan tot 25 maart 2015 open voor commentaar