Vragen over: deponeren met SBR, XBRL en RGS

11 maart 2022 | Door redactie

De meeste organisaties die verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren, moeten dat digitaal doen met Standard Business Reporting (SBR). Voor organisaties die vallen onder het regime micro of klein geldt dit al sinds 2017, voor middelgroot sinds 2017 en voor groot waarschijnlijk vanaf 2023. Ook andere uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst, eisen dat rapportages via SBR worden aangeleverd.

Bij rapporteren met SBR komt er nogal wat jargon kijken en nog niet elke financial heeft duidelijk op het netvlies wat de verschillen zijn tussen SBR, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) en het Referentiegrootboekschema (RGS). SBR is de nationale standaard voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt de financiële afdeling de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaardmanier vast. De gegevens uit de bedrijfsadministratie – het bronbestand – zijn te hergebruiken voor verschillende rapportages. Zo kost het minder tijd om de wettelijk verplichte rapportages samen te stellen waar de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel (KvK) en banken om vragen. Na deponering van de jaarrekening ontvangt de organisatie direct een bevestiging in de software en per e-mail. De wachttijd op verwerking van de KvK vervalt daarmee.

Standaardisatie via de Nederlandse Taxonomie

Voor de standaardisatie van gegevens is er de Nederlandse Taxonomie: een woordenboek met definities van alle gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Dankzij deze taxonomie kunnen gegevens worden hergebruikt. Vanwege de standaardisatie biedt SBR voor organisaties onder andere de volgende voordelen: gegevens kunnen worden hergebruikt, de kans op fouten bij de verwerking van rapportages wordt aanzienlijk kleiner en ontvangstbevestigingen zijn sneller binnen. Bij SBR wordt informatie direct vanuit de software verstuurd. Dat gaat via Digipoort, het exclusieve digitale kanaal voor het aanleveren, verwerken en ontvangen van de financiële berichten. Aan deponeren via SBR zijn geen extra kosten verbonden, behalve de aanschaf van de softwarepakketten.

Uitwisselen online gegevens bedrijfsleven en overheid 

SBR (infographic) werkt met XBRL, een internationale standaard voor digitaal rapporteren. Met deze open standaard is het mogelijk om online gegevens van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven te verzamelen, uit te wisselen, te analyseren en desgewenst nader te bewerken. XBRL is dus de techniek waarmee gegevensoverdracht bij SBR plaatsvindt.

Referentiegrootboekschema vereenvoudigt rapportage

Omdat SBR vaker gekoppeld was aan fiscale aangiftesoftware dan aan boekhoudsoftware is het Referentiegrootboekschema (RGS) in het leven geroepen, een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvoudigen. RGS voorkomt de noodzaak van hercoderen om de financiële administratie aan te laten sluiten op de standaarden van SBR.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!