Is een beoordeling van de accountant hetzelfde als een accountantsverklaring?

12 juni 2020

Als onze accountant is langs geweest, krijgen we altijd een verklaring waarin hij een beoordeling geeft. Is dat hetzelfde als een accountantsverklaring of niet?

Als de jaarrekening eenmaal is opgesteld, bent u er meestal nog niet. Vaak moet u nog een verplichte accountantscontrole laten uitvoeren. Dit geldt echter alleen voor grote en middelgrote ondernemingen. Kleine en microrechtspersonen vallen namelijk niet onder de controleplicht.

Controleverklaring

Aan het eind van de accountantscontrole ontvangt u een accountantsverklaring. Maar niet iedere verklaring die een accountant afgeeft, is een controleverklaring. Van een controleverklaring is alleen sprake als deze een redelijke mate van zekerheid geeft aan het financieel verslag. Zo’n verklaring geeft een accountant dan ook uitsluitend af aan het eind van een controle.

Beoordelingsverklaring

Op het moment dat een wettelijke controle niet vereist is, en u toch behoefte heeft aan een oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening, kunt u uw accountant vragen een beoordelingsverklaring af te geven voor een beperkte mate van zekerheid. Het verzoek hiertoe is overigens vaak afkomstig van de bank, die toch wel graag een bepaalde mate van zekerheid wil hebben over de betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening.

Bij een beoordelingsopdracht bekijkt de accountant de posten op de jaarrekening kritisch en geeft op basis van de uitkomsten een verklaring af. Hij schenkt hierbij minder aandacht aan de interne controle en de aanwezigheid van functiescheiding.

Samenstellingsverklaring

Daarnaast kan een accountant een samenstellingsverklaring afgeven, die geen zekerheid geeft. Er staat wel in dat de jaarrekening is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen en regelgeving, maar ze bevat geen oordeel over de betrouwbaarheid van de cijfers.Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.