Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming?

29 januari 2021

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming, micro-onderneming of kleine onderneming? En welke is het gunstigst om onder te vallen?

Er zijn vier jaarrekeningregimes: een regime voor micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het type regels dat op u van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van de jaarrekening.

Een rechtspersoon wordt ingedeeld in één van de volgende categorieën, als op twee opeenvolgende boekjaren wordt voldaan aan minstens twee van de drie criteria:

 Micro rechtspersoonKleine rechtspersoonMiddelgrote rechtspersoonGrote rechtspersoon
Balanstotaal ≤ € 350.000 ≤ € 6 miljoen ≤ € 20 miljoen > € 20 miljoen
Netto-omzet ≤ € 700.000 ≤ € 12 miljoen ≤ € 40 miljoen > € 40 miljoen
Werknemers < 10 FTE < 50 FTE < 250 FTE ≥ 250 FTE

 

In het jaarrekeningenrecht is het in uw voordeel om te kwalificeren als kleine- of micro-onderneming, omdat u dan minder informatie hoeft op te nemen in uw jaarrekening. Dit is het gevolg van een aantal vrijstellingen. Hierdoor vermindert uw administratieve last.

Micro-onderneming

Voor wat betreft de accountantscontrole staat de micro-onderneming gelijk aan de kleine onderneming. Dit heeft tot gevolg dat een micro-onderneming ook gebruik mag maken van de vrijstelling die hiervoor geldt. De overige vrijstellingen waar een micro-onderneming gebruik van mag maken zijn:

  • de mogelijkheid om een verkorte balans en winst-en-verliesrekening op te stellen;
  • de overlopende activa en overlopende passiva hoeft de onderneming voor wat betreft de overige bedrijfskosten niet meer in de balans te vermelden;
  • de toelichting bij de jaarrekening hoeft niet meer opgesteld te worden, deze informatie komt (in beperkte vorm) onder de balans te staan; en
  • een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole.

Een micro-onderneming mag geen gebruik maken van waardering op grond van fair value.

Kleine onderneming

Het zijn van kleine onderneming heeft als voordeel dat u kunt profiteren van vrijstellingen, mits u aan de voorwaarden voldoet die hieraan zijn verbonden. Het gaat om de volgende vrijstellingen:

  • een ontheffing van het schrijven van een jaarverslag. Dit is het bestuursverslag waarin het bestuur een weergave maakt van zowel financiële als niet-financiële gegevens;
  • een beperkte toelichting op de jaarrekening;
  • een vrijstelling van het maken van een geconsolideerde jaarrekening. Dit is uiteraard alleen van toepassing als de onderneming deel uit maakt van een (kleine) groep;
  • de mogelijkheid om een verkorte balans- en winst-en-verliesrekening te maken; en
  • een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole.