Onderzoek gestart naar BSN in BTW-nummers

16 juni 2017 | Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) uitgezonderd moeten worden van de plicht om hun BTW-nummer op de website te publiceren. Aan de hand van hun BTW-nummer is namelijk het burgerservicenummer (BSN) van deze ondernemers te achterhalen.

De afgelopen maanden heeft de AP veel verzoeken gehad van zzp’ers om zich uit te spreken over het feit dat hun burgerservicenummer (BSN) makkelijk te achterhalen is via het BTW-nummer. Zzp’ers zijn verplicht dit nummer op facturen te plaatsen en als er een website is, ook daarop te publiceren. In het geval van eenmanszaken en zzp’ers is dat BTW-nummer gebaseerd op het BSN. Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels (tool), want er zijn grotere privacyrisico’s zoals identiteitsfraude aan verbonden. 

Onderzoek naar wettelijke grondslag handelwijze Belastingdienst

Eerder had Actal al een andere oplossing geadviseerd door via de Kamer van Koophandelnummers informatie te bieden. De AP heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek is ingesteld of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het BSN in de BTW-nummers van zzp'ers. Wanneer hierover uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend.