Groene elektriciteit fors toegenomen in 2019

Het afgelopen jaar is in Nederland 18% meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan in 2018. Toen was de toename nog 11%. In 2019 nam vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

10 maart 2020 | Door redactie

Uit de voorlopige cijfers over hernieuwbare elektriciteit van het CBS blijkt dat de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen het afgelopen jaar 21,8 miljard kilowattuur (kWh) bedroeg. In 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Hoewel windmolens met 49% hierin het grootste aandeel hadden, is dit wel gedaald ten opzichte van 2018. Toen was dit nog 54%.
Biomassa was goed voor 26% van de hernieuwbare stroomproductie en zonnestroom voor 24%. De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18% van het elektriciteitsverbruik in Nederland. In 2018 was dit nog 15%.

Meer zonnestroom door toename zonnepanelen 

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe: van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Deze stijging van ruim 40% komt door de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2.400 megawatt gegroeid, en wordt geschat op 6.900 megawatt. Het grootste deel van deze toename van 70% –  in totaal 1.700 megawatt – komt door de komst van grote installaties.

Salderingsregeling wordt geleidelijk afgebouwd 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaf vorig jaar nog aan dat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 wordt voorgezet in dezelfde vorm. Vanaf 2023 wordt deze regeling geleidelijk afgebouwd. Per 2031 ontvangen eigenaren van zonnepanelen alleen nog de vergoeding voor de teruglevering van stroom.

Windmolenpark groeide nauwelijks 

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2019 met 7%, van 10 naar 10,7 miljard kWh. Net als in de twee voorgaande jaren groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op het land toe met 70 megawatt naar 3.500 megawatt.