Nieuws

a

Arbojaarverslag geeft inzicht en richting aan preventie

Arbo | 10-11-2022 | Preventie

Het maken van een arbojaarverslag is een goede manier om terug te blikken op de arbo-ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarin kunnen ve...

a

Werkgever moet voor EHBO-doos op werkplek zorgen

Arbo | 28-10-2022 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...

a

Nieuwe risico's bij incidenten met duurzame energie

Arbo | 25-10-2022 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

De gevolgen van de energietransitie strekken zich ook uit tot het werk van de bhv en brandweer. Incidenten met duurzame energie brengen nieu...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

a

Arbo-adviseur moet rapporteren over arbozaken

Arbo | 28-01-2022 | Arbowet

Ook de arbo-adviseur zal regelmatig moeten rapporteren. Een heldere rapportage helpt bij het nemen van beslissingen over de arbozorg in de o...

a

Werkgevers wijzen op subsidies voor arbovoorzieningen

Arbo | 19-11-2021 | Personeelssubsidies

Investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kost geld. Organisaties kunnen gelukkig voor veel arbovoorzieningen subsidies aanvrag...

a

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Arbo | 24-09-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de...

a

Brandstichting en kortsluiting vaak oorzaak bedrijfsbrand

Arbo | 19-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde een overzicht van bedrijfsbranden in 2020. Voor de bhv van een organisatie is het belangrijk te ant...

a

Bij brand allereerst alarm slaan

Arbo | 13-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een van de basistaken van de bedrijfshulpverlener bij brand is het alarmeren van hulpdiensten. Pas daarna mag de bedrijfshulpverlening (bhv)...

a

Aanpassingen aan bhv bij terugkeer naar kantoor na corona

Arbo | 24-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Als werknemers weer terugkeren naar het werk, moet de bhv georganiseerd worden volgens het ‘nieuwe normaal’. Meestal zijn daarvoor wel een a...