Blussen brand voor bhv soms op tweede plaats

31 augustus 2023 | Door redactie

Het motto van de bhv is niet voor niets ‘veiligheid eerst’. De bhv’er slaat eerst alarm en brengt personen in veiligheid. Het blussen van branden laat hij beter over aan de professionele hulpverleners.

Bij bedrijfshulpverlening (bhv) denken mensen vaak als eerste aan het blussen van branden. Begrijpelijk, maar de bhv is er vooral om de impact en gevolgen van brand zo veel mogelijk te beperken. Als er een brandmelding is, moet de bhv’er een inschatting maken van de situatie. Gaat het om een beginnende brand of  is er al sprake van een uitslaande brand? Aan de hand van die eerste inschatting maakt een bhv’er de keuze of hij eerst moet ontruimen of dat de brand zeer eenvoudig te blussen is. De nadruk ligt echter op het in veiligheid brengen van zichzelf en de mensen om hem heen. Alleen als de brand nog klein en eenvoudig beheersbaar is, kan de bhv’er die bestrijden.

Brandpreventie heeft prioriteit

De prioriteit ligt dus bij het voorkomen van brand. Maar ondanks goede brandpreventie kan het toch gebeuren dat er brand uitbreekt. Bij brand heeft de bedrijfshulpverlening een zogenoemde repressieve taak. Die bestaat in ieder geval uit de volgende activiteiten:

  • het alarmeren van de hulpdiensten;
  • het voorkomen en beperken van persoonlijk letsel;
  • het blussen van een (beginnende) brand;
  • het voorkomen en beperken van materiële schade.

Bestrijden komt na alarmeren

Het is belangrijk dat de bhv’ers weten in welke volgorde ze de standaardtaken moeten uitvoeren. Alarmeren van hulpdiensten komt eerst: als de brandweer is gealarmeerd, kunnen de bhv’ers beginnen met het in veiligheid brengen van aanwezige personen en het bestrijden van de brand. De bhv heeft in geval van brand de taak deze te bestrijden. De volgorde is belangrijk, het alarmeren en het voorkomen en beperken van persoonlijk letsel zijn de kerntaken die de bhv’er altijd als eerste zal uitvoeren.

Bijlagen bij dit bericht