Nieuws

a

Risico op tekenbeten ook in tuinen

Arbo | 14-07-2022 | Preventie

Waar men eerder dacht dat teken alleen in bossen en hoog gras voorkomen, blijkt nu dat zij ook aanwezig kunnen zijn in tuinen en kort gemaai...

a

In 2023 tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Arbo | 30-06-2022 | Beroepsziekte

Slachtoffers van een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk krijgen met ingang van volgend jaar een eenmalige...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

a

10 jaar Tekenradar: in het groen altijd risico tekenbeet

Arbo | 26-04-2022 | Beroepsziekte

Het RIVM en Wageningen University publiceerden de resultaten van 10 jaar Tekenradar.nl. De score is: ruim 80.000 meldingen van tekenbeten, c...

a

Werknemers met buitenwerk meer risico op huidkanker

Arbo | 19-04-2022 | Beroepsziekte

Werknemers die buiten werken, lopen risico op gezondheidsschade door blootstelling aan UV-straling. Het risico op huidkanker wordt nog steed...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...

a

Alert zijn op schadelijke geluiden door goede observatie

Arbo | 11-03-2022 | Beroepsziekte

Bij het bepalen of werknemers blootstaan aan schadelijk geluid, spelen twee factoren een rol: het volume en de tijdsduur. Hoe hoger het gelu...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

a

Eerste schadeclaims vanwege oplopen COVID-19 door werk

Arbo | 22-02-2022 | Corona-advies

Werkgevers moeten zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Normaal al een hele uitdaging, maar zeker tijdens een pandemie. Inmiddels hebbe...

a

Landelijk centrum voor beroepsziekte door gevaarlijke stoffen

Arbo | 14-12-2021 | Beroepsziekte

Volgend jaar opent het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten. Vanaf 1 juli 2022 kunnen werknemers en werkgevers...