Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11 januari 2024 | Door redactie

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter al jaren af. Het NCvB en Amsterdam UMC pleiten nu voor een verplichte beroepsziekteanalyse.

Een van de kerntaken van de bedrijfsarts is het voorkomen en diagnosticeren van beroepsziekten. In de praktijk echter is de bedrijfsarts het grootste deel van de tijd kwijt aan verzuimbegeleiding. Hierdoor komt het tijdig opsporen van een beroepsziekte en het melden ervan bij het  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in de knel. Daarom pleit het centrum samen met het Amsterdam UMC voor een verplichte beroepsziekteanalyse. Dit zou een onderdeel moeten worden van de Wet verbetering poortwachter. De werkgever zou moeten aantonen dat hij zijn best heeft gedaan om een beroepsziekte vast te stellen of uit te sluiten.

Prikkel van verzuim is groter

Dat de aandacht van de bedrijfsarts vooral gaat naar de verzuimbegeleiding zou komen door de inrichting van het Nederlandse bedrijfsgeneeskundige stelsel en de wet- en regelgeving over verzuim en re-integratie. De prikkel die uitgaat van de Wet verbetering poortwachter (toolbox) is sterker dan die van preventie. Verzuim kost de werkgever immers direct geld en het niet opvolgen van de regels kan een loonsanctie tot gevolg hebben. Beroepsziekten voorkomen is ook een wettelijke verplichting, alleen merkt de werkgever het minder als hij er niets aan doet. Maar als werknemers blijven rondlopen met klachten die mogelijk door het werk veroorzaakt worden, gaat dit op termijn net zo goed geld kosten.