Werknemer moet beschermd worden tegen fijnstof

17 januari 2024 | Door redactie

Fijnstof is nauwelijks zichtbaar, maar kan wel gevolgen hebben voor de gezondheid van degene die ermee in aanraking komt. Werknemers in de bouw, industrie en landbouw lopen het grootste risico, maar ook op kantoor kan het voorkomen.

Organisaties zijn verplicht om werknemers te beschermen tegen onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Daar valt ook overmatige blootstelling aan fijnstof onder. Dit houdt in elk geval in dat een werkgever dit risico moet opnemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de organisatie. In het bijbehorende plan van aanpak moet worden opgenomen hoe werknemers worden beschermd. Werknemers in de bouw, industrie en landbouw lopen het grootste risico. Maar ook werknemers die voor hun werk veel langs de weg zitten, komen er vaker mee in aanraking. Op kantoor zijn apparaten zoals printers en kopieerapparaten bronnen van fijnstof. Zij horen in een aparte, goed geventileerde ruimte met afzuiging te staan (tool).

Luchtwegklachten en mogelijk ook hart- en vaatziekten

Fijnstof valt onder de gevaarlijke stoffen en is een verzamelnaam voor alle deeltjes die door de lucht zweven. Hun samenstelling is verschillend (ook zanddeeltjes of stuifmeel kunnen eronder vallen), maar verkeer veroorzaakt momenteel het meeste fijnstof: 40% van het geheel, volgens Kenniscentrum Infomil. Dan gaat het om roetdeeltjes door diesel, of rubberdeeltjes door bandenslijtage. Het zal dan ook niet verbazen dat de gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland hoger is bij grote steden en bij drukke auto(snel)wegen. Omdat de deeltjes makkelijk in de longen terechtkomen, worden ze in verband gebracht met luchtwegklachten en mogelijk zelfs hart- en vaatziekten.