Het verschil: het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder

24 oktober 2023 | Door redactie

Bij het innen van openstaande vorderingen kunnen organisaties een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Beide organisaties hebben elkaar nodig, maar wat zijn nu precies de verschillen?

Een incassobureau (artikel) is een onderneming die openstaande vorderingen probeert te innen, vooral in opdracht van andere organisaties. Een incassobureau heeft geen wettelijke status, iedereen zou een incassobureau kunnen beginnen. Toch heeft de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) richtlijnen opgesteld die voor een maatschappelijk verantwoorde wijze van werken moeten zorgen. Een incassobureau zendt aanmanende brieven aan de schuldenaar. Meestal wordt alsnog betaald of een betalingsregeling afgesproken. Als dit echter geen effect heeft, zal alsnog tot dagvaarding kunnen worden overgegaan. Het incassobureau moet hiervoor een (gerechts)deurwaarder en eventueel zelfs een advocaat inschakelen. Een incassobureau is niet hetzelfde als een factormaatschappij (video). Een factormaatschappij neemt ook vorderingen over via verschillende juridische constructies, maar doet dit hoofdzakelijk in de business-to-business-sfeer. Daarnaast zal een factormaatschappij slecht inbare of oninbare vorderingen weigeren over te nemen.

Gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar

De gerechtsdeurwaarder (vraag & antwoord) is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Hij ziet erop toe dat afspraken die in het maatschappelijk verkeer zijn gemaakt, worden nagekomen en hij zorgt ervoor dat hetgeen de rechter bepaald heeft, ten uitvoer wordt gebracht. Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder andere uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door speciaal aangewezen instanties uitgevaardigde dwangbevelen. Wanneer niet aan het vonnis of het dwangbevel is beantwoord, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld het loon, de uitkering, het huis of de inboedel. Zo komt het geld alsnog binnen. Deurwaarders hebben een ministeriële plicht om aan een verzoek tot beslaglegging gehoor te geven.

Verrichten van incassowerkzaamheden

De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere ambtelijke taken, zoals het ontruimen van woningen op grond van een vonnis van de rechter of het veiligstellen van goederen in afwachting van een uiteindelijk vonnis. Naast het verrichten van ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder ook bevoegd tot het verrichten van incassowerkzaamheden, zoals het versturen van incassobrieven. De gerechtsdeurwaarder is pas een officiële gerechtsdeurwaarder als hij lid is van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Een deurwaarder is een ceremoniemeester

Een deurwaarder is niet hetzelfde als een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder is een door de rechter aangewezen bediende die bij aanvang van een zitting in de rechtbank hardop de rol voorleest, zodat het voor alle partijen duidelijk is welke zaak voor de rechter verschijnt. Tijdens de rechtszitting is de deurwaarder de persoon die als contactpersoon fungeert tussen de partijen, het publiek en de rechtbank. De deurwaarder geeft het publiek en de partijen aanwijzingen om te gaan staan, te gaan zitten, stil te zijn of de rechtbank te verlaten.

INCASSOBUREAU: is een onderneming die openstaande vorderingen probeert te innen, in opdracht van andere organisaties. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het bureau mag aanmaningen sturen en betalingsregelingen treffen.

GERECHTSDEURWAARDER: heeft een wettelijke status en verricht ambtelijke werkzaamheden. De gerechtsdeurwaarde mag personen dagvaarden en voert vonnissen van de rechter uit. Hij mag beslag leggen op inkomen, woningen en banktegoeden.

Meer informatie over debiteurenbeheer vindt u in de toolbox Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen.