Angst voor faillissementen door coronaschulden

11 september 2023 | Door redactie

Drie op de tien organisaties maken zich zorgen over het faillissement van hun klanten, omdat zij niet in staat zijn om hun coronaschulden terug te betalen. Vooral de financials binnen organisaties erkennen dit probleem. Dit blijkt uit recent onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn.

Flanderijn besloot om onderzoek te laten uitvoeren naar aanleiding van het voornemen van de Belastingdienst om vanaf september 2023 de coronaschulden terug te vorderen. Het onderzoek werd gehouden onder 553 finance professionals die zich bezighouden met debiteurenbeheer. Op dit moment moeten ongeveer 43.000 ondernemers nog beginnen met het afbetalen van hun coronaschulden. In totaal gaat het om een bedrag van € 14,8 miljard.

Financials erkennen risico’s

Vooral financials erkennen het verhoogde risico op faillissementen. Zo geeft een kwart aan hier meer zorgen over te hebben dan de andere collega’s. Toch zien veel financials de toekomst positief tegemoet. Zo zegt slechts een kwart een golf aan faillissementen te verwachten als gevolg van het niet kunnen terugbetalen van de coronasteun. Het moeten terugbetalen van de fiscus als preferente schuldeiser kan wel tot gevolg hebben dat andere organisaties langer moeten wachten voordat hun facturen worden betaald. Maar liefst 42% van financials geeft echter aan dat hun organisatie onbetaalde facturen door de invordering niet als een groot bedrijfsrisico ziet.

Fiscus langer coulant bij akkoorden

Eerder deze maand maakte de Belastingdienst bekend zich langer coulant op te stellen bij akkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. Het soepele beleid loopt nu tot 1 april 2024. In dergelijke akkoorden gaan schuldeisers akkoord met het feit dat zij maar een deel van hun vordering betaald krijgen. Het faillissement van een onderneming kan zo worden voorkomen. Normaliter stemt de Belastingdienst alleen in als de fiscus minstens twee keer zoveel ontvangt als de andere schuldeisers. De Belastingdienst gaat nu echter akkoord met hetzelfde percentage als de andere partijen.