Nieuws

s

Bijlage over corona bij Handboek Loonheffingen 2020

Salarisadministratie | 22-02-2021 | Corona-advies

De Belastingdienst heeft bij het Handboek Loonheffingen een bijlage gepubliceerd met alle voor de loonheffingen relevante coronamaatregelen...

hr

Aandachtspunten bij kiezen fatsoenlijk uitzendbureau

HR | 11-08-2020 | Uitzendkrachten

Meer dan 1 op de 5 inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau, zo komt naar voren uit onderzoek. Misstanden...

f

Deblokkering g-rekening mogelijk voor uitleners

Fiscaal | 06-04-2020 | Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Ondernemingen die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij gebruikmaken van een g-rekening kunnen bij de Belastingdienst een v...

or

Jumbo houdt vast aan AVR met eigen COR

OR | 30-01-2019 | Cao

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak die de vakbonden aanspanden tegen supermarktketen Jumbo. De rechter heeft geoordeeld da...

or

Bonden dagen Jumbo voor rechter om stakingsrecht en avr

OR | 10-12-2018 | Arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hebben Jumbo 17 december voor de rechter gedaagd omdat Jumbo zich in april 2017 niet aan het stakingsrecht heeft gehouden. Ook...

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...

s

Vragen over: het beperken van de inlenersaansprakelijkheid

Salarisadministratie | 06-08-2018 | Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan. Er hoeven dus geen loonheffingen te worde...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...

hr

Voorlopig nog geen nieuwe regels voor payrolling?

HR | 22-12-2017 | Payrolling

Na het zomerreces van 2018 moet er een pakket met wetsvoorstellen voor wijzigingen in de arbeidswetgeving komen. Het initiatiefwetsvoorstel...

a

Risico discriminatie door zwangerschap bij tijdelijke krachten

Arbo | 31-10-2017 | Discriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens lopen vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract een groot risico hun baan te verliezen vanwe...