Nieuws

fa

Fraude en continuïteit vanaf 2022 in controleverklaring

Financiële administratie | 26-10-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over de werkzaamheden die zij hebben verricht...

fa

Verbetering te zien bij getoetste accountantskantoren

Financiële administratie | 11-10-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

De Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kon door de gevolgen van de coronapandemie in verslagjaar...

fa

Voorstel EC voor duurzaamheidsverslag en jaarrekening

Financiële administratie | 03-09-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Elke financial krijgt er jaarlijks mee te maken: schriftelijk verantwoording afleggen van wat er in het vorige jaar gebeurd is. De grootte v...

fa

De Raad voor de Jaarverslaggeving en de jaarrekening

Financiële administratie | 30-07-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Nederlandse rechtspersonen zijn op grond van de wet verplicht om verslag te doen over de financiële gang van zaken van hun organisatie. Dat...

fa

Aanvraag herzieningsverzoek SBI-code kan tot 20 augustus

Financiële administratie | 02-07-2021 | Kamer van Koophandel

Ondernemingen staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel KvK). Daarbij wordt een SBI-code gekregen. De SBI-code w...

fa

Jobcraften voor meer werkplezier in financiële functies

Financiële administratie | 11-06-2021 | Persoonlijke vaardigheden

Al voordat de coronapandemie uitbrak, veranderde de invulling van de functies en werkzaamheden van financials. Digitalisering, artificiële i...

fa

De (limited) assurance bij een geïntegreerd jaarverslag

Financiële administratie | 04-06-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Veel organisaties vragen aan hun accountant om (limited) assurance bij een geïntegreerd jaarverslag, waarbij financiële informatie wordt gec...

fa

Effectief blijven omgaan met uw debiteuren

Financiële administratie | 14-05-2021 | Debiteurenbeheer

Een goed en effectief debiteurenbeleid is voor elke organisatie van belang. Zeker in tijden van crisis komt het erop aan dat de uitstaande r...

fa

De voordelen van een 'Core and More'-jaarverslag

Financiële administratie | 04-05-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Bij een geïntegreerd jaarverslag wordt financiële informatie gecombineerd met niet-financiële informatie. Om te voorkomen dat het jaarversla...

fa

In 2020 meer digitale diensten van de overheid gebruikt

Financiële administratie | 26-04-2021 | Contact met de Belastingdienst

Afgelopen jaar werd er meer digitaal zaken gedaan met de overheid als gevolg van de coronapandemie. Ook werden meer digitale diensten gebrui...