Nieuws

fa

Accountantskosten bij kleinere beursfondsen verdubbeld

Financiële administratie | 05-10-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Uit recent onderzoek blijkt dat de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen in vijf jaar tijd...

fa

AFM gaat meer toezicht houden op de accountancy

Financiële administratie | 29-09-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in de nabije toekomst het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties overnemen van de Nederlan...

fa

Ondergrens voor NOW-accountantsverklaring vastgesteld

Financiële administratie | 26-05-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bi...

fa

Jaarverslaggeving over 2019 en het coronavirus

Financiële administratie | 17-04-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Omdat het coronavirus veel vragen...

fa

Fors aantal accountants doorgehaald in 2019

Financiële administratie | 06-04-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het afgelopen jaar werden maar liefst 17 accountants doorgehaald ten opzichte van slechts 1 in 2018. Dit staat in het recent verschenen Jaar...

fa

Vragen over: continuous reporting

Financiële administratie | 17-02-2020 | Data-analyse

Afgelopen jaar deed NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterd...

fa

Accountantskamer onder de loep

Financiële administratie | 11-02-2020 | Ondernemingsrecht

Minister Hoekstra van Financiën liet recent een evaluatie uitvoeren van de Accountantskamer. Het functioneren van de Accountantskamer – sind...

fa

Commissie: 22 verbeterpunten voor de accountant

Financiële administratie | 04-02-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Minister Hoekstra van Financiën stelde op 1 januari 2019 de Commissie toekomst accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoe...

fa

De vraag naar accountants blijft structureel hoog

Financiële administratie | 28-01-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) brengt al jaren de vraag naar accountants in beeld. Uit de vacaturecijfers van de pe...

fa

Commissie komt met aanbevelingen voor de accountant

Financiële administratie | 20-01-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De accountancysector staat er beter voor dan bij de start van de werkzaamheden van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Na vijf jaar v...