Nieuws

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

mt

Inspirerende werkplek en leider bevorderen motivatie

Management | 12-06-2019 | Leidinggeven

Werknemers blijven gemotiveerd als hun leidinggevende een inspirerende visie heeft, een voorbeeldrol vervult en kansen biedt voor ontwikkeli...

hr

Kabinet introduceert persoonlijk ontwikkelbudget

HR | 04-06-2019 | Opleiding en ontwikkeling

Als het aan het kabinet ligt, komen bijna alle werknemers in de toekomst in aanmerking voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit...

fa

Ondernemersorganisaties willen snelle start Invest-NL

Financiële administratie | 21-05-2019 | Investeren

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat er een goed mandaat ligt voor Invest-NL, maar er moet wel worden doorgepakt. De komst van de investering...

bv

Nieuw pleidooi voor lastenplafond per gemeente

Ondernemen | 20-05-2019 | Bedrijfshuisvesting

Om te voorkomen dat de gemeentelijke lasten voor ondernemers de pan uitrijzen moet er per gemeente een stijgingsplafond komen. Dat voorstel...

hr

Subsidie praktijkleren is binnenkort weer aan te vragen

HR | 09-05-2019 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 2 juni kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat...

bv

Personeelsbeleid familiebedrijf kan beter

Ondernemen | 08-05-2019 | Familiebedrijven

De gevleugelde uitspraak luidt dat het voor werknemers bij familiebedrijven voelt als 'één grote familie'. Maar hoewel familiebedrijven er o...

s

Uitzondering op hoger jeugdloon voor BBL’ers

Salarisadministratie | 02-05-2019 | Minimumloon

Werknemers die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben recht op een veel lager wettelijk minimumjeugdloon dan hu...

f

Voorziening voor ontslagen die ooit gaan komen mislukt

Fiscaal | 30-04-2019 | Financiering

Ondernemers kunnen voorsorteren op de toekomst door een voorziening te vormen. Maar zo'n potje geld moet dan wel aan de voorwaarden voldoen....

hr

Leugens tijdens sollicitatie leiden tot ontslag

HR | 26-04-2019 | Ontslag

Een sollicitant doet er goed aan bij zijn sollicitatie niet te liegen over zijn opleiding(en) en werkervaring. Leugens kunnen later de aanle...