STAP-budget nog niet te gebruiken voor EVC-procedure

5 mei 2023 | Door redactie

Het STAP-budget is nog even niet aan te vragen voor een procedure voor erkenning van verworven competenties (EVC). Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt zo snel mogelijk met een nieuwe regeling voor de subsidiëring van EVC-procedures.

Het was een drukke week voor het STAP-budget. Zo was het subsidieplafond van het tweede aanvraagtijdvak van dit jaar snel bereikt. Enkele dagen daarvoor werd al bekend dat de bekritiseerde scholingssubsidie per 2024 komt te vervallen. Nu blijkt ook dat het STAP-budget dit jaar niet te gebruiken zal zijn voor een EVC-procedure, zo valt te lezen in de Staatscourant.

Met terugwerkende kracht STAP-subsidie voor EVC

Omdat het bij de inwerkingtreding van het STAP-budget op 1 januari 2022 technisch nog niet mogelijk was om de subsidie ook aan te vragen voor EVC-procedures, is de Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP in het leven geroepen. Via de overbruggingsregeling zou iedereen die in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023 een EVC-procedure zou starten en afronden, met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de STAP-subsidie.

Overbruggingsregeling EVC-procedure moet verlengd worden

Echter blijken EVC-aanbieders in de praktijk meer tijd nodig te hebben om de lopende EVC-procedures af te ronden, waardoor het niet langer mogelijk is om het aanvraagtijdvak voor afgeronde procedures op 22 mei te openen. Minister Van Gennip heeft daarom de huidige overbruggingsregeling ingetrokken. Ze is voornemens binnen afzienbare tijd met een nieuwe regeling te komen waarin de verlenging van de overbruggingsregeling is geregeld. Het is uitgesloten dat het reguliere STAP-budget nog dit jaar kan worden aangevraagd voor een EVC-procedure.